تمامیت انسان بودن

 

ای تمامیت انسان بودن

تو و همواره پنهان بودن!

 

تو و دریا،تو و طوفان، تو و ابر

تو و فردا،تو و باران بودن

 

من و ابیات بدون تو غریب

در غزلواره گریان بودن

 

من و بی عشق تو تنها،تنها

من و بی درد تو بی جان بودن...

 

هستی و لیک تفاوتها هست

بین این بودن با آن بودن!

 

ای ابَر مرد نگو کافی نیست

این ابَر درد پریشان بودن

 

نغمه مستشارنظامی

-5.gif

/ 0 نظر / 45 بازدید