رویت ماه

 

یک نفر در گوش شب با چاه صحبت می کند

ماه را انگار در این چاه روءیت می کند

گاه از اندوه دوری ، از فراق و داغ یاس

گاه از نامردی مردان  شکایت می کند

اشکهایش چاه را سیراب و جوشان کرده است

اینچنین از لب تشنگان مولا حمایت می کند

چون برای خود نمی خواهد پشیزی از جهان

چون احادیث پیمبر را روایت می کند-

استخوانی در گلو ،خاری میان چشمها

زیر بار کوه غمها استقامت می کند

#

باز مولا در شب قدری چونین،مصحف به سر

آرزوی جام شیرین شهادت می کند

چون سحر قرآن به روی فرق خونین باز کرد

این نماز سرخ را با دل امامت می کند

#

قرنها محراب خونین را حکایت کرده است

آنکه هر شب با سکوت ماه صحبت می کند

نغمه مستشارنظامی

 

/ 0 نظر / 44 بازدید