بیا به خاطر این آفتابگردان هابرای آمدنت سالهاست منتظرند
دو چشم من که به راه تو آفریده شدند
دو منتظر که از آن روز اول خلقت
فدای چشم سیاه تو آفریده شدند

برای دیدن تو سالهاست می چرخند
دو چشم من که تویی دیدنی،تویی روشن
دو گوی عاشق و شیدا ، دو آشنا که فقط
به عشق چشم سیاه تو آفریده شدند

تو می رسی همه شهر می رسند به نور
تو می رسی همه جا صلح و مهر می روید
بیا که اینهمه گنجشک بی پناه یتیم
در آرزوی پناه تو آفریده شدند

دلیل رویش رنگین کمان تویی بی شک
نگاه آبی این آسمان تویی بی شک
چراغ راه و امام زمان تویی بی شک
ستاره ها به نگاه تو آفریده شدند

سلام آینه صبح روشن خورشید
"ز در درا و شبستان ما منور کن"
بیا به خاطر این آفتابگردان ها
که چشم و قلب به راه تو آفریده شدند

نغمه مستشار نظامی

Image result for ‫آفتابگردان انتظار‬‎

/ 1 نظر / 54 بازدید