علی سلام خدا بر جهان بی نور است

خلاصه کرد درآن نام ،نام هایش را
که آسمان بشناسد امام هایش را


علی خلاصه عشق است و شرح روشن عقل
بخوان دوباره کلام و پیام هایش را


به سمت مسجد کوفه به پای دل آمد
گذاشت بر دل محراب گامهایش را


نماز صبح چه دروازه دل انگیزست
که در بهشت ببیند مقام هایش را


علی سلام خدا بر جهان بی نور است
رساند در شب قدری سلام هایش را
#
خدا برای بشر یک مثال روشن زد
خلاصه کرد در آن نام، نامهایش را


نغمه مستشارنظامی

/ 0 نظر / 49 بازدید