تقدیم به شهدای مدفون در حوزه هنری و مردان تفحص

زمین و آسمان جبهه ها انگار جان دارد
شبیه کربلا خاکی زیارت نامه خوان دارد
کبوتر های پربسته به زیر خاک پنهانند
کبوتر بچه ای در این حوالی آشیان دارد
چونان بغضی فروخورده که در دل سالها باشد
سکوت سرخ جبهه در گلویش استخوان دارد

ندایی آمد از آن سوی نخلستان شبی روشن
فراقش خود دلیلی داشت، وصلش هم زمان دارد

یکی گم نام ها را می شناسد تک به تک با اسم
همان که از تمام بی نشانی ها نشان دارد

تفحص عالمی دارد که باید بود و باید دید
زمین و اسمان جبهه جان دارد، زبان دارد

نغمه مستشارنظامی

/ 0 نظر / 109 بازدید