اربعین خورشید

چهل طلوع... چهل صبح زرد بی‌خورشید
زمین! به دور مدارت نگرد بی‌خورشید


چهل غروب، چهل شط خون سرگردان
که از مدار زمین گشته طرد بی‌خورشید


صدای شیهه اسبی است .... در افق گم شد
ستاره گفت به او: برنگرد بی‌خورشید


بهار سبز صبوران، بهشت نامریی
طلوع کن که جهان مانده سرد بی‌خورشید


هنوز دامنه دارد اصالت دردت
هنوز دامنه دارد نبرد با خورشید!


 نغمه مستشارنظامی

/ 0 نظر / 45 بازدید