علی اصغر ادامه دارد

علی اصغر ادامه دارد
در کوچه های یمن
در خیابان های کابل
علی اصغر گریه می کند
در حلبچه
تیر می خورد در لبنان
آتش می گیرد در فلسطین
علی اصغر می سوزد
خاکستر می شود
شهید می شود
اما نمی میرد
علی اصغر ادامه دارد

نغمه مستشارنظامی

/ 0 نظر / 49 بازدید