شعر نابی ست درین نام که اعلی و علی است

آفتابی و در آیینه تماشا داری
می درخشی که جهان را به سخن وا داری


جذبه و دافعه و قهر و محبت یکجا
"آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری"


شعر نابی ست درین نام که اعلی و علی است
الفتی با شعرا حضرت مولا داری


مولوی نیستم و واله و شیدای توام
بس چو من شیفته ،ای شمس دو دنیا داری


به غدیرت نرسیدیم ولی در ایران
شیعیانی همگی مست تولا داری


ای سلیمان سخن! تحفه ای از مورچه ایست
می پذیری تو؟ هوای دل ما را داری!


نغمه مستشارنظامی

/ 0 نظر / 45 بازدید